אקולוגיה
נחש מתחת לקש?

הם היו הראשונים ליצור יחסים עם אדם וחוה. חלקם המסוכנים ביותר על פני כדור הארץ. חלקם ענקיים. חלקם קטנים מאוד. הם חלקים. הם מפחידים. הם נמצאים כמעט בכל מקום. הם מעוררים סלידה. הם נמצאים כבר מיליוני שנה על פני כדור הארץ (וכנראה ימשיכו עוד מספר מיליוני שנה...). אך מצד שני, אין רע בלי טוב. חלקם מועילים לאדם, עוזרים ומסייעים. על עולם השקט של הנחשים יסופר בהרצאה.

 

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה