אקולוגיה
''שמור לי ואשמור לך'

במהלך השנים התפתחה מערכת יחסי גומלין מופלא בין צמחים לבעלי חיים. כיצד התפתחה מערכת חיים זו? מה תרומתו של כל צד לשיתוף הפעולה? מהן ההתאמות של כל צד? וכדומה על נושאים אלו ואחרים יסופר בהרצאה.

 

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה