אקולוגיה
''הפלישה הגדולה''

הם נחמדים והם יפים, אבל הנזק הסביבתי שהם יוצרים אינו ניתן לתיקון. מהם מינים פולשים? מהי הסכנה בכניסתם של מינים פולשים למערכות אקולוגיות חדשות? מה ניתן לעשות? מהי ההשפעה של האדם על התופעה? על נושאים אלו ואחרים יסופר בהרצאה.

 

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה