ציפורים
''חקלאות אחרת''

החקלאות האינטנסיבית מצריכה שימוש בחומרי הדברה רבים. מהן ההשפעות של חומרי ההדברה על חיינו? מהן האלטרנטיבות? מדוע התנשמת יכולה להיחשב כידידתו הטובה ביותר של החקלאי? על נושאים אלו ואחרים יסופר בהרצאה.

 

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה