ציפורים
''בז העיר ובז הכפר''

הבז האדום הינו דורס היום הקטן ביותר בישראל אשר קבע את מושבתו בסמוך ובתוך משכנות אדם. במשך כחמש שנים עקבתי אחר אורחות חייו של הבז האדום במושבתו שבירושלים ובמושבתו באלונה בעזרת מצלמות זעירות. בהרצאה נשמע על התנהגות הקינון של הבזים האדומים בארץ.

 

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה