ציפורים
''מלכי השמיים''

ההרצאה מספרת על אורחות חייו של הנשר, מלך העופות. בהרצאה ניתן דגש על חשיבותו האקולוגית של הנשר ועל בעיות שמירת הטבע איתן צרכים להתמודד הנשרים. בהרצאה משולבים סרטונים שצולמו בתחנת האכלה בשדה בוקר ובכלוב הנשרים שברמת הנדיב.

 

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה