נזקי השריפה בכרמל לתשתיות
תמונה קודמת > | < תמונה הבאה
כל התמונות

שרידי עמוד תאורה בגדר מלון יערות הכרמל
+ הגדל תמונה
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה