פרסומים מקצועיים
סקר אקולוגי בשמורת הר יבנאל

שמורת הר יבנאל משתרעת על פני שטח של כ – 2,862 דונם בגליל התחתון המזרחי. למרות שמה של השמורה "הר יבנאל" אין מדובר בהר, אלא באחד מ"הגושים הנטויים" שבונים את הגליל התחתון המזרחי. חלקה של השמורה הוא האזור המזרחי של רמת תבור אשר שיאה במצפה אלות. כיוונה הכללי של השמורה הוא מכיוון דרום – מזרח לכיוון צפון – מערב. לשמורה מבנה א – סיטמרי ברור. המדרון הפונה לכיוון דרום מערב מתון מאוד, בעוד המדרון הפונה לכיוון צפון מזרח (נחל יבנאל) תלול.
מטרת הסקר היתה הכנת סקר אקולוגי בשמורת טבע הר יבנאל. אשר יבחן את המצאי (נוף, צומח, עופות, זוחלים ויונקים (בשעות היום)) באזור שטח השמורה.
ממצאים עיקריים:
את שמורת הר יבנאל ניתן לחלק בצורה כללית לשלושה בתי גידול עיקריים. הראשון, מדרונות הבזלת, המאופיינים בעיקר על ידי צומח עשבוני. עצים ושיחים פזורים בדלילות רבה על פני מדרונות אלו. תופעת הסלעיות על פני המדרונות אינה אחידה. לעיתים, מעטרים סלעים את פני הקרקע, את המדרונות ולעיתים לא ניתן למצוא סלעים על פני הקרקע. בית הגידול השני כולל את ערוצי הבזלת החורצים את המדרונות. ערוצים אלו מאופיינים במצוקי בזלת בגבהים משתנים. בערוצים ניתן למצוא צמחייה מפותחת הכוללת בני שיח, שיחים ועצים. בית הגידול השלישי כולל את אזורי המעיינות וכולל צמחייה אופיינית ולא עשירה במיוחד של בתי גידול לחים. סך הכל נצפו בסקר 185 מינים שונים של צמחים, אשר זוהו עד רמת המין ועוד 9 צמחים הוגדרו עד רמת הסוג. תודה לבשמת סגל על הסיוע בנושא הצומח. במהלך הסקר נרשמו בשמורת הר יבנאל 13 תצפיות בזוחלים (12 תצפיות ישירות ושרידי לטאה אחת). מבין התצפיות זוהו שבעה מינים: מין של צב, חמישה מיני לטאות ומין של נחש. תודה לבועז שחם על הסיוע בנושא הזוחלים. במהלך הסקר נצפו 27 מיני עופות בלבד. זאת למרות מאמץ הדיגום הרב אשר נעשה בנושא בעזרתו של אלי עטר. במהלך הסקר נצפו צבאים וכן עקבות של חזירי בר, שועלים, זאבים ודורבנים.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה