פרסומים מקצועיים
תחנת כח תרמו סולארית משאבי שדה- הכנת פרקי טבע, נוף ומורשת בתסקיר הסביבתי
קישור לקובץ
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה