פרסומים מקצועיים
חיבור מערכת ההולכה הארצית לתחנות הסולאריות באשלים - סקירת ערכי טבע ונוף
קישור לקובץ
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה