פרסומים מקצועיים
תסקיר השפעה על הסביבה - תחנה סולארית
כחלק מצוות כתיבת תסקיר השפעה על הסביבה למען קבלת אישורים להקמת תחנת כח סולארית במשאבי שדה כתבנו את פרק הטבע, נוף ומורשת. התסקיר הוצג בפני הות"ל וקיבל את האישורים. העבודה נעשתה עבור תה"ל.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה