פרסומים מקצועיים
סקירת ערכי טבע בין רמת חובב לאשלים
במסגרת תוכנית העברת קו צינור גז בין רמת חובב לאשלים, ערכנו סקר לבחינת מצאי ערכי הטבע לאורך הקו. הסקר כלל סיורים בשטח, איסוף מידע ממקורות מידע קיימים, ניתוח נתונים והצגת הממצאים בפני ועדות התכנון. העבודה נעשתה עבור תה"ל.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה