לקוחות
תיק פרויקטים
עבור חברת תיק פרויקטים ערכנו סקר בוטני בשמורת הדסים כחלק מתכנית בינוי סביב השמורה. הסקר כלל ניתוח בוטני וכתיבת המלצות לשימור השמורה וסביבתה הקרובה מפני פגיעה כתוצאה מפיתוח. הסקר נערך בשיתוף בשמת סגל.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה