לקוחות
מכון אבשלום
במכון אבשלום נינתים קורסים שונים בנושא של בעלי חיים כדוגמת קורס בנושא עופות, התנהגות בע"ח ועוד.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה