לקוחות
קק''ל
במסגרת קשרי העבודה עם קק"ל, כותבת זה מספר שנים חברת טנא כתבות בנושאי סביבה שונים עבור קק"ל. עיקר הכתבות מתמקדות בנושאים שונים הקשורים ליערות. כמו כן, מפעילה החברה מספר תוכניות חינוכיות בנושא ציפורים בסביבה הקרובה.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה