לקוחות
רשות ניקוז ירדן דרומי
החברה סקרה בוטנית את אזור נחל קמה - סקר בוטני בתחום תוכנית ארץ "השקד והצבי" "שביל עצי האהבה". הסקירה כללה בחינה בוטנית באזור הנחל והערכה אקולוגית תוך חלוקת מקטעי הנחל על פי דרגות רגישות בהתאם לאופי הצומח. בנוסף, ערכה החברה סקירה אקולוגית לתוכנית אב לאגן נחל תבור. סקירה זו כללה חלוקת אגן הניקוז של אגן נחל תבור לבתי גידול והערכתם האקולוגית תוך מתן המלצות כחלק מתוכנית האב.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה