לקוחות
מכון דשא (דמותה של ארץ)
עד היום הסתיימו תחת ניהול החברה סקר מודיעין, סקר פלמחים וסקר יער שהם.
כיום, נמצאת החברה בסיומו של הכנת סקר צפית, סקר הדום השומרון, סקר יער אלעד, וסקר הירדן הדרומי, סקר סובב פלוגות וסקר יער מנחמיה.  
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה