לקוחות
תה''ל
עבודה אחת עסקה בעריכת סקריה ספרותית כחלק מתסקיר השפעה על הסביבה לפרויקט שנערך ברמת חובב. עבודה נוספת כללה הערכה לזרימת חומרים מזהמים לערוצי נחלים. עבודה נוספת כללה הערכה אקולוגית כחלק מהכנה לבחינת חלופות להנחת קו צינור גז באזור תל קשיש הסמוך לקרית חרושת. כמו כן, הכינה החברה הערכה אקולוגית לבחינת הנחת קו צינור גז באזור קרית גת. כיום,עורכת חברת טנא שני סקרים עבור תה"ל. הראשון, סקר אקולוגי לצורך הנחת קו צינור הגז רמת חובב - אשלים. הסקר השני אמור להיות חלק מתסקיר השפעה על הסביבה לחוות אנרגיה סולרית במשאבי שדה.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה