לקוחות
החברה להגנת הטבע
סקר אקולוגי באזור השרון נועד לאפשר כתיבת תוכנית לאימוץ אתרים בקרבת ישובים על ידי הקהילה הסובבת. הסקר יאפשר למפות את האתרים האקולוגיים החשובים בכל אתר ולהמליץ על תוכניות ממשק ופעילויות חינוכיות. בנוסף, מבצעת חברת טנא סקר באזור ואדי קלט במטרה לעודד את הציבור בסביבה לנקוט פעולה שימורו וטיפוחו של ואדי קלט.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה