מאמרים מדעיים
Knowledge Bias Neo-feudalism and Other Reasons to Avoid Sharing Knowledge by Knowledge Workers
/AllSites/230/Assets/neo.pdf
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה