הבזים האדומים
מבנה המושבה בירושלים

צפיתי במושבת הבז האדום (Falco naumanni) בשכונת נחלת שבעה שבירושלים במהלך עונת קינון אחת, בין החודשים מרץ-יוני 2004. מטרת התצפיות הייתה לאפיין את מבנה מושבת הבזים, לבחון את חלוקת הטריטוריות ומתחמי הפרטים השונים ולבדוק האם התנהגות הבזים במושבה דומה להתנהגות של "קיבוץ" או של "מושב". פרטים רבים שנצפו במושבה לא היו מטובעים או שקשה היה לראות בודאות את טבעותיהם. לפיכך, איסוף המידע היה קשה. בשל כך, כמות המידע שהצטברה הייתה קטנה מכדי להגיע לתוצאות מובהקות. עם זאת, נראתה העדפה מובהקת של פרטים מסוימים לנקודות מסוימות במושבה. כמו כן, נראה דמיון רב בין פרטים המהווים זוג בעונת הקינון, מבחינת השימוש בנקודות שונות במושבה. נראה כי הזכרים חולשים בדרך כלל על שטחים גדולים מן הנקבות. בנוסף, ישנה חפיפה חלקית בשטחי הפרטים ולעתים אין חפיפה כלל, דבר היכול להעיד אולי על התנהגות מושבית ועל חלוקה ברורה במושבה בין שטחי הפרטים השונים. המלצתי לעתיד הנה לערוך מחקר כזה לאחר טיבוע מקיף של פרטים או משדורם וכן לערוך תצפיות רבות במשך מספר עונות קינון עוקבות.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה