איכות סביבה
''עד כמה היא תעלה?''

משאבי הדלק בעולם הולכים ומצטמצמים. מה הקשר בין חירות לנפט? מה הקשר בין התפח שאנו אוכלים לנפט? אם מה נחמם את ביתנו בעתיד? למה לא מנצלים את אנרגיית הרוח? מדוע "הירוקים" מתנגדים לאנרגיה מתחדשת? איזו אנרגיה זולה יותר? על נושאים אלו ואחרים יסופר בהרצאה.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה